Samfundsansvar 2014/15

Aller-koncernen ønsker at forene en sund forretningsmæssig udvikling for koncernen med en bæredygtig økonomisk og miljømæssig udvikling i det samfund, hvor Aller driver nordisk bladudgivelse mv.

Aller-koncernens Code of Conduct fra 2012 opstiller en række retningslinjer, som skal sikre, at selskaber og medarbejdere i koncernen er bevidste om og forstår vores målsætninger for en bæredygtig og ansvarlig forretningsførelse. Aller-koncernen er primært et mediehus og har derfor særlig forretningsmæssig interesse i at fokusere på områder som ytringsfrihed og formidling, korruption og bestikkelse, arbejdsmiljø og sikkerhed. Områderne er adresseret i koncernens politik for samfundsansvar og Code of Conduct.

Miljø

Det er Aller-koncernens mål, at fremstille vores blade ved anvendelse af så få råvarer, og brug af så lidt energi som muligt under hensyntagen til gældende miljøgodkendelser. Det er desuden koncernens politik at mindske negativ klimapåvirkning ved at optimere og reducere koncernens energiforbrug.

Aller Tryk Norden-koncernen arbejder således systematisk med at mindske forbruget af papir, energi og trykfarve som en del af vores miljømål og har derfor foretaget investeringer i produktivitetsfremmende samt miljø‐ og energirigtigt produktions‐ og hjælpeudstyr.

Den optimerede produktion har medført en bedre energiudnyttelse i de integrerede efterbrændere, reduceret farveforbruget markant og samtidig minimeret fejl i produktionen og standby time. Koncernens trykkeriselskaber udgiver desuden årligt et miljøregnskab.

 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Aller koncernen følger gældende lokal lovgivning, standarder og overenskomster, men ønsker at tage yderlige ansvar for at skabe et positivt og sikkert arbejdsmiljø. Det betyder b.la. at koncernen har fokus på diversitet, og et psykisk og fysisk positivt arbejdsmiljø, der respekterer menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Alle selskaber i koncernen skal give deres medarbejdere det beskyttende udstyr og den uddannelse, som er nødvendig for at udføre deres arbejde sikkert.  Desuden skal de stræbe efter at minimere emissioner til omgivelserne.

 

Whistleblower-ordning

Koncernen har indført en whistleblower-ordning for hele koncernen, der giver medarbejderne mulighed for anonymt at indrapportere om mistænkelig eller ulovlig adfærd på en sikker og effektiv måde. Desuden har vi valgt at indføre en række mere præcise og skærpede retningslinjer, som har til formål at sikre koncernen yderligere imod brud på lovgivning og principper.

I 2013/14 har koncernen i særdelshed arbejdet med at gøre det enkelt og nemt for alle medarbejdere at forholde sig til vores principper for medieansvar ved at styrke kommunikationen omkring retningslinjerne. Retningslinjerne er desuden blevet kommunikeret til Allers samarbejdspartnere. Yderligere er alle medarbejdere blevet informeret om formål med og anvendelse af whistleblower-ordningen.

 

Medarbejder og ledelse

Pr. 30. september 2014 udgør andelen af kvinder i selskabets bestyrelse 50% svarende til tre personer. Således er der skabt en god balance mellem kvinder og mænd i ledelsen, og Aller har på det grundlag, ikke opstillet et måltal.

Aller koncernen tror på, at mangfoldighed er med til at skabe bedre resultater og hjælper til at træffe bedre beslutninger, og arbejder derfor med at fastholde en god kønsbalance i organisationen og arbejder med at sikre lige muligheder for kønnene i relation til besættelse af ledelsesposter.

Som en integreret del af koncernens medarbejder politik og udvikling af kompetencer bliver medarbejdere efter behov tilbudt efteruddannelse og målrettede kurser.

Af koncernens ledende medarbejdere er 58 % kvinder og 42 % mænd (2012/13: 57 %, 43 %).

 

 Læs hele vores Code of Conduct for koncernen her

Se samfundsansvar 2012/13 her.

Se samfundsansvar 2013/14 her.