Årsregnskab for Aller Holding 2012/13

23.01.2014

PRESSEMEDDELELSE Aller Holding A/S

Bestyrelsen i Aller Holding A/S har den 21. januar 2014 behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2012/13.

Koncernen har, på trods af fortsat meget kraftige fald i oplagene for ugeblade i hele Norden, opnået et tilfredsstillende resultat i 2012/13.

Du kan se hele årsrapporten her

2012/13 i overblik:

• Koncernomsætningen er steget med 145 mio.kr. til 4.183 mio.kr. Koncernens højeste nogensinde.

• Det samlede fald på ugebladsmarkedet dækker fortsat over store udsving fra marked til marked og fra blad til blad. Det totale ugebladsmarked er gennemsnitligt faldet med knapt 6% i Norden.

• Koncernen har fastholdt en høj markedsandel for ugeblade i Norden, der udgør ca. 59%, hvilket er 1% lavere end sidste år.

• Koncernen har afviklet en række ikke lønsomme magasintitler.

• Koncernen har gennemført markante rationaliseringer i Finland ultimo regnskabsåret for at tilpasse sig markedet.

• Koncernens primære driftsresultat udgør 120 mio.kr., hvilket anses for tilfredsstillende. Driftsresultatet ligger indenfor de udmeldte forventninger, som var mellem 100 – 150 mio.kr.

• Resultatet af de finansielle poster er positive med 103 mio.kr., hvilket er et fald på 69 mio.kr. i forhold til sidste år.

• Årets resultat før skat udgør 231 mio.kr. mod 331 mio.kr. sidste år.

• Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør et overskud på 159 mio.kr. mod 210 mio.kr. sidste år.

• Årets udbytte foreslås at udgøre 55 mio.kr. mod 74 mio.kr. sidste år, hvilket svarer til 35% af årets resultat efter skat.

• Pengestrømme fra drift er positive med 405 mio.kr. mod 400 mio.kr. sidste år.

• Selskabets egenkapital udgør 4.071 mio.kr. pr. 30. september 2013mod 4.142 mio.kr. sidste år. Egenkapitalen er i året ekstraordinært reduceret med 113 mio.kr. som følge af køb af egne aktier samt yderligere påvirket af en negativ valutakursregulering på 43 mio.kr.

• Væsentligste akkvisitioner i året er Berner Media Holding-koncernen, der blandt andet omfatter Dagbladet og DB-Media Lab, Norge samt Nyhavn Rejser A/S, Danmark (70%). Endvidere har koncernen erhvervet 5 magasiner i Sverige.

Havneholmen
den 21. januar 2014
Aller Holding A/S

Bestyrelsen