En nordisk virksomhed

Aller Holding A/S har hjemsted i København og er moderselskab  for følgende delkoncerner:

Aller Media A/S, København (www.aller.dk) 100%
Administrerende direktør: Charlotte Riparbelli

Aller Media AB, Stockholm (www.aller.se) 100%
Administrerende direktør: Bodil Ericsson Torp

Aller Media AS, Oslo (www.aller.no) 100%
Administrerende direktør: Dag Sørsdahl

Aller Media Oy, Helsinki (www.aller.fi) 100%
Administrerende direktør: Jyrki Rehumäki

Aller Tryk A/S, København, (www.allertryk.dk) 100%
Administrerende direktør: Jesper Jungersen

Aller Leisure A/S, København 100%
Administrerende direktør: Morten Krüger (interim)

Fakta om Aller Holding i Norden

  • 59% af koncernens medarbejdere er kvinder
  • 53% af koncernens ledere er kvinder
  • Koncernen har ca. 2.300 medarbejdere i hele Norden
  • Koncernens samlede ugebladsoplag er på ca. 2,7 mio. blade om ugen
  • Ugebladene er fortsat Allers væsentligste aktivitet og kerneforretning

Antal medarbejdere pr. land:

Danmark 916 ansatte
Finland 190 ansatte
Norge 610 ansatte
Sverige 560 ansatte

Antal udgivelser pr. land:

Danmark         7 ugeblade     14 magasiner
Finland         2 ugeblade
Norge         5 ugeblade     8 magasiner
Sverige         8 ugeblade     12 magasiner

(Kilde: Aller Holding A/S Årsrapport 2018/19)